Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Kaveltjärnsbäcken, 17VTM37 405a 18c Budgetår: 2017
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1660
Kommentar: