Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Dammälven, 17VTM37 405a 89 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3320
Kommentar: