Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Sorkan, 17VTM37 405b 2 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 5810
Kommentar: