Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 666794 135624 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 13,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 10790
Kommentar: