Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Abborrtjärnen, 664594 136085 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 13,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 10790
Kommentar: