Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLSJÖN, 665087 135953 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 30,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 24900
Kommentar: