Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÖRSJÖN, 666423 132836 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 30,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 24900
Kommentar: