Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Örtjärnsbäcken, 17DOS0017 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 200,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Doserare Årstid:
Kostnad totalt: 116400
Kommentar: