Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: HUSMAN, 674827 132536 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3320
Kommentar: