Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Långlikan, 17VTM37 506 72 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 6,00 Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 4980
Kommentar: