Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Fämtan, 17VTM37 507 29 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 15,00 Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 12450
Kommentar: