Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTERSJÖN, 671901 135531 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 25,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 20750
Kommentar: