Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA HARASJÖN, 667993 136808 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 80,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 66400
Kommentar: