Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRA MARKTJÄRNEN, 669011 136312 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3320
Kommentar: