Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: FRÄKENSJÖN, 667313 139629 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 20,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 16600
Kommentar: