Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: STOR-ULLEN, 665302 138478 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 92,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 76360
Kommentar: