Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: SPRINGSJÖN, 663724 139306 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 24,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 19920
Kommentar: