Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTJÄRN, 663342 136150 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 26,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 21580
Kommentar: