Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: FISKHUSTJÄRNEN, 667016 140254 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 8300
Kommentar: