Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA SMALSJÖN, 665025 140580 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 25,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 20750
Kommentar: