Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: LISSELSJÖN, 664589 141789 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 4150
Kommentar: