Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: KVIDDTJÄRNEN, 662594 139945 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1660
Kommentar: