Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: STÖPSJÖN, 663052 140283 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 91,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 75530
Kommentar: