Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: FRISTJÄRNEN, 660208 141710 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 8,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 6640
Kommentar: