Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Hundsjön 360, 07VM360 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 12,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: