Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Norrtjärnen, OBJ-111:01 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 2,80 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid: Vinter
Kostnad totalt: 4735
Kommentar: