Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Ållsjön, OBJ-60:01 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 19,50 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid: Vinter
Kostnad totalt: 32978
Kommentar: