Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Krokstasjön, OBJ-108:01 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 54,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid: Vinter
Kostnad totalt: 91323
Kommentar: