Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Ångelstjärnarna, 45_22 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 1,50 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Alla
Kostnad totalt: 5250
Kommentar: