Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Storöringtjärnen, 1_29 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 2,70 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Alla
Kostnad totalt: 9450
Kommentar: