Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckzon 70, 35_70 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 3,80 Kalkmedel: Kalkkross >3 mm
Metod: Flyg Årstid: Alla
Kostnad totalt: 13300
Kommentar: