Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Tjärn H.703, 47_101 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Alla
Kostnad totalt: 14000
Kommentar: