Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Rörtjärnen, 45_29 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 7,60 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Alla
Kostnad totalt: 26600
Kommentar: