Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckzon 103, 47_103 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 8,50 Kalkmedel: Kalkkross >3 mm
Metod: Flyg Årstid: Alla
Kostnad totalt: 29750
Kommentar: