Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Stöpsjön, 34_132 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 8,80 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Alla
Kostnad totalt: 30800
Kommentar: