Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Tjärn 46, 142_46 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 12,20 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Alla
Kostnad totalt: 42700
Kommentar: