Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 1, 35_1 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 14,50 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Alla
Kostnad totalt: 50750
Kommentar: