Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 21, 27_121 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 15,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Alla
Kostnad totalt: 52500
Kommentar: