Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Namnlös tjärn 37, 45_37 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 1,50 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Alla
Kostnad totalt: 5250
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import