Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 22, 27_122 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Alla
Kostnad totalt: 7000
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import