Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckzon 77, 35_77 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 3,80 Kalkmedel: Kalkkross >3 mm
Metod: Flyg Årstid: Alla
Kostnad totalt: 13300
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import