Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckzon 76, 35_76 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 3,80 Kalkmedel: Kalkkross >3 mm
Metod: Flyg Årstid: Alla
Kostnad totalt: 13300
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import