Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 40, 18_40 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 4,09 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Alla
Kostnad totalt: 14350
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import