Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Tjärn H.844, 45_43 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 4,40 Kalkmedel: Granulerad kalk
Metod: Flyg Årstid: Alla
Kostnad totalt: 15400
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import