Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Kyrkmossedammen, 12RönFaxVåt02 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 22,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler
Metod: Flyg Årstid: Vår
Kostnad totalt: 42700
Kommentar: