Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: N Smedsjön , 12SkrImmMO05 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 5400
Kommentar: