Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Dalsjön, 650163146297 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 7539
Kommentar: