Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Vrångsjön, 650629154627 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 18,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 25542
Kommentar: