Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Mogölen, 641654148576 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 1,50 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3769
Kommentar: