Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Skärgölen, 651172152250 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 7539
Kommentar: